Verkenning ruimteclaim: Ruimteclaim waterveiligheid en zoetwater - verkenning en stappenplan

De impact van klimaatverandering op de netwerken van Rijkswaterstaat (RWS) is groot en vergt steeds forsere inspanningen en nieuwe oplossingen. Deze verkenning in opdracht van het Focuspunt Klimaatadaptatie geeft een eerste grove indicatie van de ruimte die mogelijk nodig is voor maatregelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van zeespiegelstijging. Verder onderzoek is nodig om de ruimte voor klimaatadaptatie beter in beeld te krijgen en goed te onderbouwen voor alle klimaateffecten en voor alle RWS-netwerken. Daarvoor zijn in het rapport vervolgstappen geadviseerd.

Auteurs
Kolen, B., Booister, N., Riemslag, C., Berg, B. van den
Datum rapport
4 maart 2024
Auteur
Witteveen+Bos (W+B) ; Sweco ; HKV Lijn in Water ; Tauw
Uitgever
W+B
Annotatie
+ Oplegnotitie
Projectcode 139962
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
Ref.: 139962/24-004.032