Zeegrasherstel Zee & Delta en Noord Nederland : Rapportage kennisontwikkeling Groot en Klein zeegras NN 2023-2024

Voorliggende kennisrapportage geeft een voorlopig overzicht van de opgedane kennis voor het herstel van groot en klein zeegras in de Waddenzee. Deze rapportage volgt op eerder uitgebrachte kennisrapportages voor groot zeegras en klein zeegras en reflecteert op de monitoringsresultaten van de experimenten uit 2023.

Auteurs
Marijt. M.A.T., Wolma, A., Bruil, L., Hijner, N., Heusinkveld, J., Stegen, T. van der, Hill, Y., Govers, L.L.
Datum rapport
16 februari 2024
Auteur
Witteveen+Bos (W+B) ...[et al.]
Uitgever
W+B (etc.)
Annotatie
Project 129454
In opdracht van Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (RWS, PPO)
Documentnummer
Ref.: 129454/24-002.292