Regionaal Advies: Strand-geulwandsuppletie Noord-Beveland

Rijkswaterstaat overweegt om in 2025-2026 een gecombineerde strand-geulwandsuppletie te plaatsen in de Schaar van Onrust tussen ca. raai 180 en 320 (het Banjaardstrand bij Noord-Beveland). Rijkswaterstaat heeft Deltares hiertoe om advies gevraagd over de kans op (ongewenste) toename van erosie van het strand of andere plekken rondom de beoogde suppletielocatie ten gevolge van de suppletie.

Het voorliggende onderzoek heeft als doelstelling: het inschatten van de effecten van een (gedeeltelijke) geulopvulling d.m.v. een gecombineerde strand-geulwandsuppletie op de hydrodynamica en daaruit afgeleide transportprocessen langs het Banjaardstrand. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een analyse van beschikbare meetdata (Jarkus, Vaklodingen, Lidar en kustindicatoren), gecombineerd met de resultaten van een beknopt modelonderzoek.

Auteurs
Quataert, E., Elias, E., Wilde, T. de
Datum rapport
20 februari 2024
Uitgever
Deltares
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
11209263-001-ZKS-0002