Afvoerrelatie stuw Driel bij lage debieten Deltares

Rijkswaterstaat WVL heeft Deltares gevraagd om debiet-relaties op te stellen voor de verschillende objecten bij Stuw- en sluiscomplex Driel op basis van beschikbare data. Het achterliggende doel is duidelijkheid krijgen over het handelingsperspectief bij stuw Driel voor lage Rijnafvoeren. De relaties zijn in dit rapport opgesteld en gepresenteerd. De relaties zijn uit te rekenen op basis van objectinformatie (vooral schuifstanden) en metingen van de hydraulische randvoorwaarden (waterstanden). Relaties voor verschillende onderdelen van het stuwcomplex zijn afgeleid, namelijk, de cilinderschuif, de vizierschuiven, de vispassage met bypass, de schutsluis en de spoelriolen.

Auteurs
Zuiderwijk, N., O'Mahoney, T.
Datum rapport
8 maart 2024
Uitgever
Deltares
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
Document ID 11209225-007-ZKS-0001