Passive sampling binnen Rijkswaterstaat : duiding resultaten en handelingsperspectief Rijkswaterstaat WVL

Rijkswaterstaat beschikt over een uitgebreid chemisch en biologisch meetnet. Er wordt in verschillende matrices gemeten (oppervlaktewater, sediment, zwevend stof en biota). Huidig rapport gaat over metingen waarbij bij de bemonstering gebruikt wordt gemaakt van passieve bemonstering (ook wel 'passive sampling' genoemd). De komende jaren zal RWS uitzoeken of werken met zulk soort passieve bemonstering ook in de toekomst plaats kan vinden of niet. In het document worden inhoudelijke voor- en tegenargumenten gegeven, maar ook tactische en strategische.

Datum rapport
29 februari 2024
Auteurs
Hoijtink, R., Postma, J.
Uitgever
Arcadis Nederland
Annotatie
Projectnr.: 30194921 
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
Ref.: HWHCQ4VTDMMX-2033839185-93:1.0