Brief over de globale raming van de verbetering van den waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam langs Alphen en den Hollandschen IJssel, en over de verbinding tusschen de Kattensloot bij den stadssingel te Amsterdam en het Noordzeekanaal

Datum rapport
1 januari 1878
Auteur
Hoofdingenieurs van den Rijkswaterstaat in het 9e en 10e district
Annotatie
4 p.
27 cm
Brieven waren gericht aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
Documentnummer
180497