Ontwerp tot heropening van het Oude Maasje

Bevat tevens toelichting van het ontwerp tot heropening van het Oude Maasje. Ontwerp behelst twee onderdelen, te weten het vormen van een nieuwe rivier en het voorzien in de afwatering hiervan.

Datum rapport
1 januari 1879
Auteur
C. Lely (Buitengewoon Opzigter van den Waterstaat)
Uitgever
[s.n.].
Annotatie
71 p.
fig., tab.
Met bijl.
Handgeschreven
Documentnummer
175858