Stroomsnelheidsmetingen op den Boven-Rijn en zijne takken (1875-1879) en op de Boven-Maas (1877.)

Datum rapport
30 juli 1878
Auteur
P. Caland [Inspecteur in algemeene dienst[] ; Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
Waterstaat Algemeene Dienst no. 1325 a..
Annotatie
80 p.
70 bijl.,
Graf.,
Tab.,
profielen
Documentnummer
771473