Systeemanalyse PAGW Biesbosch Rijn-Maasmonding

Specifiek voor het gebied Biesbosch Rijn-Maasmonding zijn RVO, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gestart met een preverkenning. Deze preverkenning is onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).
In de preverkenning Biesbosch Rijn-Maasmonding wordt onderzocht hoe de natuur en de ecologische waterkwaliteit verbeterd kunnen worden en welke maatregelen de meeste kansen bieden om een duurzaam robuust en veerkrachtig ecosysteem te ontwikkelen.
De eerste stap in de preverkenning is het uitvoeren van een systeemanalyse van de grote wateren in de Biesbosch Rijn-Maasmonding. De systeemanalyse beschrijft het ontstaan en het functioneren van dit unieke systeem en geeft leidende principes voor het verbeteren van de natuur en de ecologische waterkwaliteit richting 2050, met een doorkijk naar 2100.

Datum rapport
1 januari 2024
Uitgever
Arcadis
Annotatie
Opgesteld i.s.m. Bureau Stroming & OAK Consultants
In opdracht van Programmatische Aanpak Grote Wateren (Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)