Onderzoek rijtaakondersteunende systemen (ADAS) 2023; bezit, gebruik, waardering en kennisniveau

Rijtaakondersteunende systemen oftewel ADAS worden steeds meer toegepast in een steeds breder deel van de personenauto modellenlijn. Een aantal ADAS is sinds 2022 verplicht in nieuw type-goedgekeurde voertuigen.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de ambitie uitgesproken, om na ondertekening van het 1e ADAS Convenant (3 juni 2019), en het hernieuwde ADAS Convenant van 18 december 2023, te zorgen voor een verdere intensivering van het veilig gebruik van rijhulpsystemen over de hele levensloop. DGMo heeft aan WVL wederom gevraagd een Trend Analyse uit te voeren naar de verkoop van ADAS in nieuwe personenauto’s, de ingroei van ADAS in het totale wagenpark, het (zelfverklaard) bezit van ADAS, het daadwerkelijk gebruik, de waardering ervan en het kennisniveau van ADAS gebruikers (met betrekking tot werking, ontwerp en gedrag).

Datum rapport
18 december 2023
Auteur
MuConsult in opdracht van RWS
Uitgever
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Annotatie
Onderzoeksrapport