Omgevingsvergunning Zilverfeesten Schoonhoven RWS-2024.25982 I

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Omgevingswet onder zaaknummer RWSZ2024-00008604 met kenmerk RWS-2024/25982 I voor een omgevingsvergunning ten behoeve van de Zilverfeesten Schoonhoven.

Nog 35 dagen
Inzagetermijn:  t/m