Omgevingsvergunning Denys N.V. RWS-2024.19628 I

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Omgevingswet onder zaaknummer RWSZ2024-00004229 met kenmerk RWS-2024/19628 I voor het tijdelijk aanleggen van een werkterrein in de beschermingszone van de Hartelkering in de gemeente Rotterdam, door Denys N.V. te Zoetermeer. De omgevingsvergunning is ten behoeve van Denys N.V., Darwinstraat 5, 2722 PX Zoetermeer.