Omgevingsvergunning Denys Engineers&Contractors BV RWS-2024.18921 I

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12
van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van
de Omgevingswet onder zaaknummer RWSZ2024-00002551 met kenmerk
RWS-2024/18921 I voor het tijdelijk aanleggen van een werkterreinen en tijdelijke
opslag van grond, door Denys Engineers & Contractors B.V. te Zoetermeer.
De omgevingsvergunning is ten behoeve van Denys Engineers & Contractors B.V.,
Darwinstraat 5, 2722 PX Zoetermeer.