Maatwerkbesluit Hoogheemraadschap van Delfland, RWZI Groote Lucht RWS-2024.18004 M

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer onder zaaknummer RWSZ2022-00017647 met kenmerk RWS-2024/18004 M voor het Hoogheemraadschap van Delfland. Het maatwerkbesluit is ten behoeve van de verruiming van de lozingseis voor totaal fosfor en totaal stikstof afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI De Groote Lucht, gevestigd aan de Maassluissedijk 175 te Vlaardingen.