Wijzigingsvergunning Compas Management & Advies RWSZ2023-00015984

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken onder zaaknummer RWSZ2023-00015984 met kenmerk RWS-2024/3866 I ten behoeve van BP Europa SE– BP Nederland, D’Arcyweg 76, 3198 NA te Europoort Rotterdam. De vergunning betreft het wijzigen van de vigerende vergunning van 10 oktober 2022 met kenmerk RWS-2022/31268 I voor het behouden en onderhouden van een brandstofverkooppunt, het realiseren, behouden en onderhouden van twee laadpunten voor motorvoertuigen op bestaande parkeerplaatsen met bijbehorende werken en het leggen, behouden en onderhouden van elektriciteitskabels op verzorgingsplaats De Vink naast de rijksweg A20 nabij hmp. 40,2m rechts, in de gemeente Zuidplas.