Maatwerkbesluit AVR, RWSZ2023-00017925

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt ter voldoening aan artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer het volgende bekend. Bij besluit van 30 januari 2024 met kenmerk RWS-2024/3251 M en zaaknummer RWSZ2023-00017925 is, aan AVR-Afvalverwerking B.V., Professor Gerbrandyweg 10 te Botlek Rotterdam een maatwerkbesluit verleend op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het lozen van blus- en hemelwater op de Nieuwe Waterweg. Ten aanzien van deze activiteit is een maatwerkvoorschrift vastgesteld.