Vergunning Fastned RWSZ2022-00012250 voor verzorgingsplaats de Brink langs de A50 A50

Vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor het realiseren van een shop/wachtvoorziening als aanvullende voorziening bij het energielaadpunt als basisvoorziening op verzorgingsplaats De Brink, langs de rijksweg A50 ter hoogte van km 202,0 HRL in de gemeente Apeldoorn

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat deelt, overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, mede dat aan Fastned B.V. te Amsterdam, op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken vergunning is verleend voor het realiseren van een shop/wachtvoorziening als aanvullende voorziening bij het energielaadpunt als basisvoorziening op verzorgingsplaats De Brink, langs de rijksweg A50 ter hoogte van km 202,0 HRL in de gemeente Apeldoorn.