RWSZ2023-00013455 Ontwerp wijzigingsbeschikking voor het winnen van zand in de vaargeul Amsterdam-Lemmer (VAL6) ter hoogte van de Friese Hoek in het IJsselmeer

Ontwerp wijzigingsbeschikking voor het winnen van zand in de vaargeul Amsterdam-Lemmer (VAL6) ter hoogte van de Friese Hoek in het IJsselmeer