Vergunning I BP Europe SE RWS-2023.45202 I

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het verlenen van een besluit op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken onder zaaknummer RWSZ2022-00005184 met kenmerk RWS-2023/45202 I, waarbij een vergunning is verleend aan BP Europe SE, D’Arcyweg 76, 3198 NA te Europoort Rotterdam voor het realiseren, behouden en onderhouden van een elektrisch laadpunt als aanvullende voorziening, bestaande uit twee (2) laadeilanden met elk een (1) laadpaal op bestaande parkeerplaatsen en bijbehorende werken, bestaande uit het aanleggen van elektriciteitskabels en het plaatsen van een Flexible Fast Charging System op verzorgingsplaats Ridderkerk naast de rijksweg A15 nabij hmp. 72,1 rechts, in de gemeente Ridderkerk.
De ontwerpvergunning heeft van 9 december 2022 tot en met 20 januari 2023 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontwerpvergunning is één zienswijze naar voren gebracht. Het besluit is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbesluit.