Definitieve vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor Ionity G.M.B.H. RWSZ2023-00004345een energielaadpunt op verzorgingsplaats De Kroon langs de rijksweg A27 in de gemeente Nieuwegein

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van Ionity G.M.B.H. om een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (WBR).

De aanvraag betreft het op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken wijzigen van de vergunning van 23 november 2016 met het besluit kenmerk RWS-2016/49576, voor het uitbreiden en behouden van een energielaadpunt voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats De Kroon langs de Rijksweg A27 (A27) Li ter hoogte van km 66,0 in gemeente Nieuwegein met vier laadplekken, zodat er in totaal zes laadplekken ontstaan.