Maatwerkbesluit Chevron Investments Maatwerkbesluit Rabbit Hill RWS-2023.36599 M

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt ter voldoening aan artikel 1.6 van het Besluit lozen buiten inrichtingen het volgende bekend. Bij besluit van 5 september 2023 met zaaknummer RWSZ2023-00004973 en kenmerk RWS-2023/36599 M is, aan Chevron Investments (Netherlands) LLC, Petroleumweg 32 te Vondelingenplaat Rotterdam een maatwerkbesluit verleend op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor het (na zuivering) lozen van grondwater op de Tweede Petroleumhaven ten gevolge van een bodemsanering op de locatie ‘Rabbit Hill’, gelegen aan de Petroleumweg 46 te Vondelingenplaat Rotterdam. Ten aanzien van deze activiteit zijn maatwerkvoorschriften vastgesteld.