Ontwerpvergunning Fastned B.V. RWS-2023.36260 I

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen een besluit vast te stellen op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken onder zaaknummer RWSZ2021-00018534 ten behoeve van Fastned B.V., James Wattstraat 77r, 1097 DL te Amsterdam. De vergunning betreft het plaatsen, behouden en onderhouden van twee elektrische laadpunten als aanvullende voorziening, bestaande uit een (1) laadeiland met twee laadpalen voor elektrische motorvoertuigen, het realiseren van twee parkeervakken, het aanpassen van de watergang en het verlengen van de bestaande duiker, en een weigering voor zover de aanvraag ziet op het plaatsen van een lantaarnpaal en kleine bijkomende werken, bestaande uit een Y-signing, verlichting en camera’s op verzorgingsplaats Portland naast de rijksweg A15 nabij hmp. 56,0 rechts, in de gemeente Albrandswaard.