Vergunning HbR RWS-2023.36356 I

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt hierbij op grond van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij bij besluit van 4 september 2023 met zaaknummer RWSZ2023-00010775 en kenmerk RWS-2023/36356 I, kan instemmen met het voorstel aanpassing monitoring morfologie op grond van voorschrift 8, lid 11 van de ontgrondingenvergunning “Havenbedrijf Rotterdam N.V., ten behoeve van het verdiepen van de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas tussen Hoek van Holland en de Beneluxtunnel, alsmede de hoofdvaargeul van de Botlek Havens”, met kenmerk RWS-2016/41409 I, van 6 oktober 2016.