Kennisgeving besluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken RWS-2024/24510

Beschikking het wijzigen van een basisvoorziening energielaadpunt bestaande uit het wijzigen, behouden en onderhouden van de basisvoorziening energielaadpunt, op verzorgingsplaats ’t Haasje gelegen aan de rechterzijde van rijksweg 2 ter hoogte van km 181.380p in de gemeente Cranendonck

Nog 32 dagen
Inzagetermijn:  t/m