Kennisgeving besluit vergunning Waterwet (Wtw) RWS-2024/25935

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Waterwet (Wtw) onder nummer RWS-2024/25935 voor het Vergunning waterwet drijvende vogelradar Ecowende Noordzee 01-10-2024 tm 31-12-2032

Nog 33 dagen
Inzagetermijn:  t/m