Kennisgeving besluit vergunning DSO - Omgevingswet RWS-2024/25786

Kennisgeving De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van het besluit om te beschikken op de aanvraag om een vergunning op grond van de Omgevingswet artikel 5.1., tweede lid sub f, onder 2 van de Ow, juncto artikel 6.1, eerste lid, onder a, van het Bal juncto, artikel 6.16, eerste lid, onder b, van het Bal, juncto artikel 6,17, eerste lid, sub g, onder 2.

Nog 32 dagen
Inzagetermijn:  t/m