Kennisgeving besluit vergunning DSO - Omgevingswet RWS-2024/25624

Kennisgeving vergunning Wiks Holding B.V. voor het omkleuren en in stand houden van het benzinestation en weigering van vergunning voor een elektrisch laadpunt op verzorgingsplaats Eemakker naast de Rijksweg 27 (A27) bij km 101,7m (Rechts) in de gemeente Eemnes.

Nog 28 dagen
Inzagetermijn:  t/m