Kennisgeving besluit vergunning DSO - Omgevingswet RWS-2024/25093

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de DSO - Omgevingswet onder nummer RWS-2024/25093 voor het Vergunning omgevingswet goedkeuringsbesluit fundering Windpark Jacobahaven, voor onbepaalde tijd

Nog 28 dagen
Inzagetermijn:  t/m