Kennisgeving Ontwerpbesluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen een besluit vast te stellen op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken onder zaaknummer RWSZ2023-00007171 voor het wijzigen van de vigerende vergunning voor het plaatsen, behouden en onderhouden van twee energielaadpunten (oplaadpunten) voor elektrische motorvoertuigen met bijkomende werken bij het benzinestation op verzorgingsplaats De Lucht-Oost, gelegen aan de linkerzijde van rijksweg 2 ter hoogte van km 104,700 in de gemeente Zaltbommel.

Nog 35 dagen
Inzagetermijn:  t/m