Kennisgeving besluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken RWS-2024/19709

KennisgevingBesluit voor het in stand houden van het benzinestation en het bouwen en in stand houden van het elektrisch laadpunt op verzorgingsplaats Lemsterhop langs Rijksweg 6 (A6) in de gemeente Noordoostpolder.

Nog 32 dagen
Inzagetermijn:  t/m