Kennisgeving besluit vergunning DSO - Omgevingswet RWS-2024/19759

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de DSO - Omgevingswet onder nummer RWS-2024/19759 voor de omgevingsvergunning voor het Havenbedrijf Amsterdam t.b.v. lichterpalen IJmuiden.

Nog 35 dagen
Inzagetermijn:  t/m