Kennisgeving besluit vergunning DSO - Omgevingswet RWS-2024/19983

Kennisgeving besluit voor het leggen en in stand houden van zes laagspanningskabels langs het Amsterdam-Rijnkanaal aan de oostzijde ter hoogte van km 23.700 (Schepersweg 232 te Breukelen) in de gemeente Stichtse Vecht.

Nog 34 dagen
Inzagetermijn:  t/m