Kennisgeving besluit vergunning DSO - Besluit activiteiten leefomgeving RWS-2024/19822

Kennisgeving besluit voor het leggen en in stand houden van een stalen wandelbrug langs het Amsterdam-Rijnkanaal, westzijde, ter hoogte van km 51.300 in de gemeente Houten.

Nog 32 dagen
Inzagetermijn:  t/m