Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning []

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de onderstaande aanvraag ontvangen:

Nog 27 dagen
Inzagetermijn:  t/m