Kennisgeving Ontwerpbesluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen een besluit vast te stellen op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken onder zaaknummer RWSZ2023-00007129 voor het wijzigen van de vigerende vergunning voor het plaatsen, behouden en onderhouden van vier energielaadpunten (oplaadpunten) voor elektrische motorvoertuigen met bijkomende werken bij het benzinestation op verzorgingsplaats Hazeldonk-Oost, gelegen aan de linkerzijde van rijksweg 16 ter hoogte van km 71,000 in de gemeente Breda.

Nog 17 dagen
Inzagetermijn:  t/m