Kennisgeving besluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken RWS-2024/1615

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken onder nummer RWS-2024/1615 voor een Vergunning WBR aanpassen toe- en afritten en aanleg rotonde Sneek N7 tussen km 119,5 Li - 118,8 Li en tussen km 118,6 Re - 119,4 Re vanaf 01-03-2023

Nog 21 dagen
Inzagetermijn:  t/m