Kennisgeving besluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken RWS-2024/3557

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken onder nummer RWS-2024/3557 voor een Vergunning WBR Liander A7 km 138,5 - 138,7 Liander aanleg middenspanning tbv aansluiting Fastned A7 De Horne

Nog 21 dagen
Inzagetermijn:  t/m