Kennisgeving besluit vergunning Waterwet (Wtw) RWS-2024/1088

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Waterwet (Wtw) onder nummer RWS-2024/1088 voor een Vergunning Waterwet glasvezelkabel en mantelbuis door Eurofiber nabij Oostersluisweg 10 Groningen, voor onbepaalde tijd

Nog 12 dagen
Inzagetermijn:  t/m