Kennisgeving besluit vergunning Waterwet (Wtw) RWS-2024/5429

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Waterwet (Wtw) onder nummer RWS-2024/5429 (zaaknummer RWSZ2023-00019289) voor het wijzigen van waterbehandelingsproducten voor Tata Steel IJmuiden B.V., Wenckebachstraat 1 Velsen-Noord.

Nog 23 dagen
Inzagetermijn:  t/m