Kennisgeving besluit vergunning Waterwet (Wtw) RWS-2024/5205

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Waterwet (Wtw) onder nummer RWS-2024/5205 (zaaknummer RWSZ2023-00019291) voor een proefverzoek (Pilot UF - Bio2000) voor Tata Steel IJmuiden B.V., Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord

Nog 19 dagen
Inzagetermijn:  t/m