Kennisgeving besluit vergunning Waterwet (Wtw) RWS-2024/3727

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Waterwet (Wtw) onder nummer RWS-2024/3727 (zaaknummer RWSZ2022-00013042) voor het plaatsen en in gebruik nemen van een bezinkbak bij schakelruimte oost voor Tata Steel IJmuiden B.V., Wenckebachstraat 1 te Velsen Noord

Nog 16 dagen
Inzagetermijn:  t/m