Kennisgeving besluit vergunning Waterwet (Wtw) RWS-2024/3405

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Waterwet (Wtw) onder nummer RWS-2024/3405 voor het Vergunning Waterwet Brabant Water pompproef en zuiveringspilot Aalburg B 846

Nog 20 dagen
Inzagetermijn:  t/m