RWS_202308_GFO_ZAKEN_108466838_Publ. Aanvraagform ontgrondingsvergunning, Bijlage bij UDO.pdf