Kennisgeving Ontwerpbesluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het verlenen van een besluit op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (WBR), waarbij een vergunning is verleend aan Fastned B.V. voor het uitbreiden van het huidige elektrisch laadstation van vier laadpunten naar acht laadpunten op verzorgingsplaats Akermaat gelegen langs de rijksweg 9 (A9) in de gemeente Heemskerk. (zaaknummer RWSZ2022-00018637).

Nog 30 dagen
Inzagetermijn:  t/m