Kennisgeving besluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken RWS-2023/41203

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken onder nummer RWS-2023/41203 voor een Vergunning WBR Liander gestuurde boring ms Noorderlaan 26 Wons Rijksweg A7 103,4 - 103,55 Li

Nog 15 dagen
Inzagetermijn:  t/m