Kennisgeving besluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken RWS-2023/41777

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken onder nummer RWS-2023/41777 voor een Vergunning WBR glasvezelkabel Delta Fiber Netwerk onder A31 23,3 Franeker

Nog 30 dagen
Inzagetermijn:  t/m