Kennisgeving besluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken RWS-2023/45201

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken onder nummer RWS-2023/45201 voor een Vergunning WBR Vodafone Ziggo B.V. A7 km 152.4 glasvezel huisaansluiting Koaibosk 8 te Terwispel

Nog 30 dagen
Inzagetermijn:  t/m