Kennisgeving besluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken RWS-2023/44899

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken onder nummer RWS-2023/44899 voor een Vergunning WBR glasvezelkabel onder N31 50,3 en N32 Re 71,0 Kabelnet Noord B.V. Leeuwarden

Nog 30 dagen
Inzagetermijn:  t/m