Kennisgeving besluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken RWS-2023/44976

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken onder nummer RWS-2023/44976 voor een Vergunning WBR Provincie Groningen aanpassen verkeersknooppunt Blauwe Roos A7 Li hmp 240,1 te Winschoten 13

Nog 30 dagen
Inzagetermijn:  t/m