Kennisgeving besluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken RWS-2023/38474

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken onder nummer RWS-2023/38474 voor een Vergunning WBR aanbrengen voorbelasting Gemeente Súdwest-Fryslân toe- en afritten N7 119,3 en km 118,9 De Hemmen Sneek

Nog 22 dagen
Inzagetermijn:  t/m